Ζημιές 415.000 ευρώ για την Παπουτσάνη ΑΒΕΕ

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 10:13
UPD:10:15

Ζημιές 415.000 ευρώ εμφάνισε το 2015 η εταιρεία Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, έναντι ζημιών 68.000 ευρώ το 2014.

Όπως εξηγείται στη σχετική ανακοίνωση, οι φόροι επιβαρύνθηκαν από την αλλαγή του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 26% σε 29%, που εφαρμόζεται για τα κέρδη της χρήσης 2015 και των επομένων. Οι φόροι ανήλθαν σε 469.600 ευρώ και αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρεία.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 54.600 ευρώ έναντι 134.500 ευρώ το 2014, ενώ ο κύκλος εργασιών συρρικνώθηκε στα 15,6 εκατ. ευρώ από 17,2 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 35,4% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 24,3% αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης, το 29,9% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 45,8% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3%, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους (μικτό κέρδος προς κύκλο εργασιών) ανήλθε σε 25,8% έναντι 22,9% το 2014. Η βελτίωση, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται στην σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, στην αλλαγή του μίγματος πωλήσεων υπέρ προϊόντων με καλύτερα περιθώρια, αλλά και στην συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΠΑΠΣχολιασμένα