Σαράντης: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο εξάμηνο

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 18:15
UPD:18:19

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου.

Διψήφια αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών ανακοίνωσε για το α' εξάμηνο του 2016 ο όμιλος Σαράντη, που, σε σχετική του ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων, η συνεχής ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου καθώς και οι νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων και στηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το α' εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 159,64 εκατ. ευρώ συγκριτικά με € 132,42 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,56%.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,89% στα €62,58 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ομίλου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 60,80% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 23,05% στα €97,06 εκ. από €78,88 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής καθώς και την αξιοποίηση των συνεργειών οδηγήσαν σε διψήφια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 57,29% στα €14,89 εκατ. από €9,46 εκατ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,32% από 7,15% το α' εξάμηνο του 2015.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €12,74 εκ. από €7,58 εκατ. το α' εξάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 68,18% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 7,98% από 5,72% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 52,72% στα €10,24 εκατ. από €6,70 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 6,41% από 5,06% το α' εξάμηνο του 2015.

Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 69,60% σε €8,49 εκατ. από €5,01 εκατ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,32% από 3,78% το α' εξάμηνο του 2015.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του α' εξαμήνου του 2016 και λόγω των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την δραστηριότητα της Μαρινόπουλος Α.Ε., ο ομιλος προέβη σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 2,4 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος έχει από τον Δεκέμβριο του 2015 διακόψει τη συνεργασία με την Μαρινόπουλος Α.Ε., την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα. Βάσει ειδικής συμφωνίας με την Μαρινόπουλος Α.Ε. και σχετικών εγγυήσεων, η διοίκηση πιστεύει ακράδαντα ότι το υπόλοιπο των απαιτήσεων ύψους 4 εκατ. ευρώ, θα εξοφληθεί εν ευθέτω χρόνο.

Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία του α' εξαμήνου του 2016 αντιπροσωπεύουν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου.

Η διοίκηση του ομίλου τονίζει πως είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του α' εξαμήνου του 2016, ο όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2015 ποσού 5,5 εκατ. ευρώ (0,16 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του α' εξαμήνου του 2016 ανέρχεται σε €7,12 εκατ.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το α' εξάμηνο του 2016 έκλεισε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τον όμιλο, παρά τις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος και του επιχειρηματικού στίβου. Οι επιδόσεις της  μητρικής και των θυγατρικών  χαρακτηρίζονται από την σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες. 

Η διοίκηση επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να εκτελεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο συνίσταται τόσο στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και στην αναζήτηση εξαγορών ικανών να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Κοιτάζοντας το β’ εξάμηνο του 2016, ενόσω οι προκλήσεις παραμένουν, η διοίκηση είναι επιφυλακτική εξαιτίας των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Εντούτοις, όπως σημειώνεται, ο όμιλος είναι κατάλληλα τοποθετημένος, εύρωστος οικονομικά και οπλισμένος με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων. Ως εκ τούτου είναι σε θέση λάβει πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν περαιτέρω τα μερίδια αγοράς και ν’ αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.

Δεδομένης της μέχρι στιγμής θετικής πορείας, η διοίκηση του ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων κατά 11,2% και καθαρών κερδών κατά 15% στο σύνολο του έτους, καταλήγει η ανακοίνωση.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΣΑΡΣχολιασμένα