Σαράντης: Αύξηση κερδών 24% το 2016

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 18:36
UPD:18:39

Σημαντική χαρακτηρίζεται η πορεία του Ομίλου ακόμα και εξαιρώντας τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς επιτεύχθηκε άνοδος πωλήσεων ύψους 11,6% συγκριτικά με το 2015.

Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 24%, αλλά και αύξηση πωλήσεων κατά 18% ανακοίνωσε ο Όμιλος Σαράντη για το 2016, κάνοντας λόγο για άλλη μία χρονιά εντυπωσιακής πορείας. 

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέπεια με τις στρατηγικές κατευθύνσεις, επιτεύχθηκε αύξηση στα περιθώρια κέρδους, διατήρηση της θετικής καθαρής ταμειακής θέσης και βελτίωση στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης.

Πιο αναλυτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2016 ανήλθαν σε € 329,02 εκατ. ευρώ συγκριτικά με € 278,76 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,03%.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,77% στα €119,76 εκατ., απόδοση εντυπωσιακή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 63,60% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 18,76% στα €209,26 εκατ. από €176,20 εκατ. πέρυσι.

Σημαντική χαρακτηρίζεται η πορεία του Ομίλου ακόμα και εξαιρώντας τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς επιτεύχθηκε άνοδος πωλήσεων ύψους 11,6% συγκριτικά με το 2015.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής καθώς και την αξιοποίηση των συνεργειών οδηγήσαν σε διψήφια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,66% στα €35,92 εκατ. από €29,77 εκατ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,92% από 10,68% το 2015.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €31,52 εκατ. από €26,04 εκατ. το 2015, αυξημένα κατά 21,03% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,58% από 9,34% την περυσινή χρήση.

Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 19,35% στα €28,84 εκατ. από €24,16 εκατ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,76% από 8,67% το 2015.

Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 23,95% σε €24,52 εκατ. από €19,78 εκατ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,45% από 7,10% το 2015.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.

Κατά τη διάρκεια του 2016, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2015 ποσού 5,5 εκ. ευρώ (0,16 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του του 2016 ανέρχεται σε -€7,05 εκατ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το 2016 έκλεισε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλο, παρά τις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος και του επιχειρηματικού στίβου, ενώ προστίθεται πως οι επιδόσεις της μητρικής και των θυγατρικών  χαρακτηρίζονται από την σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες. 

Σημειώνεται ακόμη ότι η διοίκηση θα συνεχίσει να εκτελεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο συνίσταται τόσο στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και στην αναζήτηση εξαγορών ικανών να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Οι προτεραιότητες αφορούν την αύξηση του όγκου πωλήσεων, την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας και τη δημιουργία επιπλέον ελεύθερων ταμειακών ροών.

Όπως αναφέρεται, με όπλα το ισχυρό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, πετυχημένα νέα λανσαρίσματα, αποτελεσματική επικοινωνιακή και προωθητική στρατηγική, ο Όμιλος θέσει μια νέα ισχυρή βάση η οποία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση καινοτομιών, ενέργειες εξοικονόμησης κόστους και ισορροπημένης διαχείρισης λειτουργικών εξόδων θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.

Αισιόδοξη για τις επιδόσεις του Ομίλου η διοίκηση

Κοιτάζοντας το 2017, η διοίκηση δηλώνει ότι παραμένει επιφυλακτική εξαιτίας των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και αισιόδοξη αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου.

Η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2017 την Τετάρτη 29 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΣΑΡΣχολιασμένα