«Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία»

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 09:44
UPD:09:44
shutterstock
Της Μάγκι Αθανασιάδη,
Senior Advisor του ΣΕΒ σε θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας/Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές βασικό εργαλείο για φορολογική δικαιοσύνη, διαφάνεια και καθαρούς κανόνες για όλους

Η Μάγκι Αθανασιάδη

Η ψηφιακή επανάσταση  μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος των κρατών στη μάχη κατά της παραοικονομίας και της διαφθοράς. Ειδικά δε η  ηλεκτρονική τιμολόγηση που καθιστά ουσιαστικά ανέφικτη την έκδοση εικονικών τιμολογίων, προσφέροντας  οικονομικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στις φορολογικές αρχές, μπορεί να μειώσει  δραματικά τη διαφυγή στην πληρωμή του ΦΠΑ.  Αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Δανία, η Νορβηγία προχωρούν προς τη σταδιακή εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την πρόσφατη ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη σταδιακή καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών.  Επιδιώκει να πετύχει μείωση της φοροδιαφυγής, κάλυψη των δημοσιονομικών κενών και διόρθωση των στρεβλώσεων τα οποία γεννώνται από το δίδυμο  Φοροδιαφυγή -Υπερφορολόγηση.  Για τις επιχειρήσεις τα οφέλη θα έρθουν από τη μείωση των φόρων, αλλά και από τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους λογιστικής διαχείρισης και αναλωσίμων.

Υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά βιβλία από τον Ιούνιο του 2020.

Από τον Ιούνιο του 2020 ενεργοποιούνται τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα υποχρεωτικά.  Παράλληλα, ξεκινάει με προαιρετικό χαρακτήρα σε πρώτη φάση, η ηλεκτρονική τιμολόγηση με στόχο και αυτή να γίνει υποχρεωτική για όλους σταδιακά. Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις?

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, ο εκδότης αποστέλλει ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο στην Α.Α.Δ.Ε. τα τιμολόγια και τις αποδείξεις του. Η διαβίβαση των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται είτε μαζικά και αυτοματοποιημένα είτε μέσω ειδικής φόρμας καταχώρισης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Στην πλατφόρμα αυτή θα τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-βιβλία) τα οποία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης.  Μέσω της πλατφόρμας Mydata η ΑΑΔΕ θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία των εκδοτών και των ληπτών των τιμολογίων. Αντίστοιχα, στις περιοδικές δηλώσεις οι επιχειρήσεις, θα βρίσκουν προ-συμπληρωμένο και μη μεταβαλλόμενο το ποσό του Φ.Π.Α προς απόδοση καθώς και τους λοιπούς φόρους.

Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

Στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 551/20.02.2020 καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχουν υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στους λήπτες. Μεταξύ των υποχρεώσεων των παρόχων είναι και η αποστολή σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλων των παραστατικών που εκδίδουν στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA της ΑΑΔΕ.

Ο μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 457/14.02.2020 εξειδικεύεται ο μορφότυπος που πρέπει να έχουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για όλες τις συναλλαγές (εξαιρουμένων των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων), με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931:2017.  Το ΦΕΚ καθορίζει τα απαραίτητα πεδία και ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

 


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα