ΣΙΔΜΑ: Αύξηση όγκου και EBITDA το 2019 - Πιο πιθανή πορεία «V» για την αγορά

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 17:01
UPD:17:03

Αύξηση όγκου πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας πέτυχε το 2019 η Σιδενόρ τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο ομίλου διατηρώντας ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο περιβάλλον.

Οι καλές επιδόσεις δεν απεικονίζονται στον κύκλο εργασιών καθώς οι τιμές πώλησης του χάλυβα σημείωσαν πτώση σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του 2018 ενώ για το 2020, εν μέσω πανδημίας, η πιο πιθανή πρόβλεψη είναι πως στην εγχώρια αγορά η συμπεριφορά της ζήτησης θα έχει την μορφή V. Μεγάλη και απότομη πτώση αρχικά, με σημαντική ανάκαμψη στη συνέχεια.    

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2019 διαμορφώθηκε σε 133,7 εκατ. ευρώ χαμηλότερα κατά 2,2% ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας ανήλθε σε 166,6 εκατ. ευρώ μειωμένος δηλαδή κατά 2,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5,3 % χαμηλότερη από αυτήν του 2018). Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. ευρώ το 2018, λόγω της αύξησης κατά 9,4%. του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά 2 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ το 2018 σε 1,9 εκατ. ευρώ το 2019. Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στα 6,2 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 5% από 110 εκατ. ευρώ σε 105 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2019 διαμορφώθηκε σε 85,0 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή πτώση κατά 0,3%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 117,8 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 1,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5% χαμηλότερη από αυτήν του 2018). Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, από 3,5 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα προ φόρων, ανήλθαν σε ζημιές 1,0 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ το 2018. Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν η αύξηση του μικτού κέρδους και οι διαπραγματεύσεις της μητρικής εταιρείας με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.

Στις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 0,3 % στα 26,6 εκατ. ευρώ έναντι 26,5 εκατ. ευρώ (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 6,0% χαμηλότερη από αυτήν του 2018), μείωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σε 635 χιλ. ευρώ από 654 χιλ. ευρώ το 2018 (μείωση 3%), με αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 9,9% κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων. Τα  αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 21 χιλ. ευρώ το 2019 από 70 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η δε SIDMA Romania παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 11%, στα 23,0 εκατ. ευρώ έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το 2018 (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 6,4 % χαμηλότερη από αυτήν του 2018). Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 59% (315 χιλ. ευρώ από 198 χιλ. ευρώ το 2018), ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, παρουσίασε ζημιές 1,17 εκατ. ευρώ το 2019 από 1,022 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αφενός μεν στην μείωση των τιμών πώλησης, αφετέρου δε στην σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των χωρών της κεντρικής Ευρώπης, και ιδιαίτερα της Γερμανίας, με τις οποίες η Ρουμανία έχει άμεση εξαγωγική εξάρτηση. Τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές κατά 140 χιλ. ευρώ περίπου και αποσβέσεις κατά 77 χιλ. ευρώ.

Η επίπτωση από τον Covid-19

Σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τις προσπάθειες αντιμετώπισής του, η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα  μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των συνεργατών της, αξιοποιείται η τηλεργασία ενώ έχουν αναβληθεί οι δια ζώσης εταιρικές συσκέψεις και έχουν ανασταλεί όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.

Η αγορά

Η γενικότερη κατάσταση της αγοράς παρουσίασε σημάδια βελτίωσης μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μηνός, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στη συνέχεια δε, μετά την επιβολή των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, εμφάνισε αυξανόμενα σημεία κόπωσης. Η εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και με αρκετές ανεκτέλεστες παραγγελίες. Η τροφοδοσία της από τα Χαλυβουργεία του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται δεν παρουσιάζει μέχρι σήμερα κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Παραμένει όμως άγνωστη, για τους επόμενους μήνες, τόσο η συνέχιση ομαλής παραγωγικής ροής των ευρωπαϊκών Χαλυβουργείων όσο και η εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα αν δεν υποχωρήσει σύντομα η εξάπλωση της επιδημίας. Οι τελευταίες μελέτες των ειδικών αναφέρουν συγκρουόμενες προβλέψεις για το ΑEΠ της χώρας το 2020, από μικρή αύξηση έως μείωση 3-4%. Η πιο πιθανή πρόβλεψη είναι πως στην εγχώρια αγορά η συμπεριφορά της ζήτησης θα έχει την μορφή V. Μεγάλη και απότομη πτώση αρχικά, με σημαντική ανάκαμψη στη συνέχεια.    

naftemporiki.grΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα