Πόσο και για ποιους θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Θα μηδενιστεί για όσους επαγγελματίες τα ακαθάριστα έσοδα α' 6μήνου μειώθηκαν 35,01%
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 11:19
UPD:11:19
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr 

Περισσότεροι από 1.000.000 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα απαλλαγούν φέτος μερικώς ή και ολικώς από την υποχρέωση πληρωμής προκαταβολής φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους υπολογίζεται με συντελεστή 100% επί του κύριου φόρου που αναλογεί στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2019 κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νέου φορολογικού πολυνομοσχεδίου:

1) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

α) Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%.

β) Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%.

γ) Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%.

δ) Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό της πτώσης του τζίρου θα λαμβάνονται υπόψη:

  • Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020. Το ποσό του τζίρου που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι αυτό που δηλώνεται στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στη Ναυτεμπορική

 

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα