Ιδρύονται έξι νέα ελεγκτικά κέντρα με «ράμπο» κατά της φοροδιαφυγής

Στόχος ο εντοπισμός και η πάταξη κάθε είδους απάτης κατά των φορολογικών αρχών
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020 19:33

Από την έντυπη έκδοση

Στο φουλ βάζει και πάλι τις «μηχανές» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό του «μαύρου» χρήματος, στο πλαίσιο στήριξης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, οι ανάγκες του οποίου, και λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Στο πλαίσιο άλλωστε αυτό, από τις 23 Απριλίου 2021, με απόφαση (υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126918ΕΞ /30.10.2020) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, συγκροτούνται έξι νέα Ελεγκτικά Κέντρα, εκ των οποίων τα τέσσερα θα δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και τα δύο στη Θεσσαλονίκη. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο κείμενο της εν λόγω αποφάσεως από τις 23.4.2021 «Συνιστούμε, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ) της ΑΑΔΕ, έξι (6) Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους “1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)”, “2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής”, “3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής”, “4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής”, “1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης” και “2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης”, οι οποίες εποπτεύονται από τις Φορολογικές Περιφέρειες και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και την κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό αναδιοργάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης και αύξησης της αποτελεσματικότητας αυτής, αφού τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) είναι οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες ο επιχειρησιακός στόχος των οποίων είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων.

Επισημαίνεται δε ότι κάθε ΕΛΚΕ, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), έχει αρμοδιότητα για φορολογουμένους που υπάγονται σε ΔΟΥ της χωρικής του αρμοδιότητας και για φορολογουμένους, οι οποίοι υπάγονται ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα σε ΔΟΥ της χωρικής του αρμοδιότητας, καθώς και για φορολογουμένους που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά το μέρος που αντιστοιχεί στη χωρική του αρμοδιότητα, με βάση την τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα ή μόνιμη εγκατάστασή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει ήδη λάβει εντολές όπως προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών με αντίστοιχα στοιχεία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με σκοπό να ελεγχθούν σε βάθος εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και να εντοπιστούν κρυμμένες εστίες φοροδιαφυγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος είναι να εντοπιστούν και να ελεγχθούν φορολογούμενοι με «χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης» και να αποκαλυφθεί αποκρυπτόμενη φορολογητέα ύλη.

Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα βάλουν στο «μάτι» υποθέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στις φρέσκες φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας αλλά και σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων ο έλεγχος των οποίων ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη ολοκληρώνεται άμεσα και, μεταξύ άλλων, αφορούν:

—υποθέσεις επιστροφών φόρων.

—υποθέσεις που έχουν σχέση με έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο).

—υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων 

—υποθέσεις των ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ που αφορούν διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά. 


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα