Μειωμένοι φόροι εισοδημάτων από ακίνητα

Τι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν κτήρια, μετά την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 10:29
UPD:10:35
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Μειωμένα κατά 20% - 30% θα είναι τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια τα οποία θα δηλώσουν φέτος στην εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Αιτία η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει αναγκαστικό «κούρεμα» κατά 40% στα ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να μειώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων οι οποίες μισθώνουν τα ακίνητα των εγκαταστάσεών τους και έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημιές εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εξαιτίας της μείωσης των φορολογητέων εισοδημάτων τους κατά 20% - 30% αλλά και λόγω της μη επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα ποσά των φόρων που θα κληθούν να καταβάλουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, θα είναι μειωμένα έως και 49%. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) Το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

* 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

* 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

*  45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

 Π.χ., για φορολογούμενο που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 2020 συνολικό καθαρό εισόδημα 24.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος θα υπολογιστεί ως εξής:

* 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ

* 12.000 ευρώ Χ 35% = 4.200 ευρώ

* 1.800 ευρώ + 4.200 ευρώ = 6.000 ευρώ

Επίσης, για έναν άλλο φορολογούμενο που απέκτησε το 2020 συνολικό καθαρό εισόδημα 36.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογιστεί ως εξής:

* 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ

* 23.000 ευρώ Χ 35% = 8.050 ευρώ

* 1.000 ευρώ Χ 45% = 450 ευρώ

* 1.800 ευρώ + 8.050 ευρώ + 450 ευρώ = 10.300 ευρώ.

β) Στο ετήσιο εισόδημα από ενοίκια το οποίο αποκτήθηκε το 2020 δεν θα επιβληθεί φέτος ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%. Πρόκειται για την εισφορά που έχει νομοθετηθεί από το 2011 και επιβαρύνει ετήσια εισοδήματα από όλες αθροιστικά τις πηγές τα οποία υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Σύμφωνα με έκτακτη νομοθετική ρύθμιση που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση με σκοπό την οικονομική ανακούφιση των φορολογουμένων που έχουν πληγεί οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αναστέλλεται ειδικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 τα οποία δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις. Δηλαδή, φέτος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων του 2020, τα εισοδήματα από ενοίκια, από κινητές αξίες, από χρηματοοικονομικά προϊόντα κι από επιχειρηματικές κι αγροτικές δραστηριότητες δεν θα επιβαρύνονται με τη συγκεκριμένη εισφορά.

Οι μειώσεις των φόρων στα φορολογητέα εισοδήματα από ενοίκια που θα καταγραφούν φέτος, όταν θα υποβληθούν και εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2020, θα είναι, σε ποσοστά, μεγαλύτερες από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στα εισοδήματα από ενοίκια, σε όσες περιπτώσεις ιδιοκτητών τα εισοδήματά αυτά έχουν υπερβεί τα 12.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή σε όσους ιδιοκτήτες εισπράττουν μηνιαία ενοίκια άνω των 1.000 ευρώ. Για τους φορολογούμενους αυτούς ισχύουν φέτος τα εξής:

1 Πτώση εισοδήματος πολύ κοντά ή κάτω από το όριο αλλαγής φορολογικού κλιμακίου των 12.000 ευρώ. Το τμήμα του καθαρού εισοδήματος του 2019 το οποίο βρίσκεται μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ φορολογήθηκε με συντελεστή 35%. Το 2020 όμως, το συνολικό καθαρό εισόδημα από ενοίκια, λόγω των αναγκαστικών μειώσεων, έπεσε είτε πολύ κοντά στο επίπεδο των 12.000 ευρώ είτε χαμηλότερα από τα 12.000 ευρώ, όπου ισχύει μόνο ένας συντελεστής φόρου της τάξεως του 15%. Ως εκ τούτου, μικρότερο τμήμα του εισοδήματος υπόκειται πλέον στο συντελεστή 35% και μεγαλύτερο στο 15%. Ουσιαστικά, για τους φορολογούμενους που εισπράττουν μηνιαίως ενοίκια άνω των 1.000 ευρώ, τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια -μεγάλα τμήματα των οποίων φορολογήθηκαν με 35% για το 2019- μειώθηκαν τόσο πολύ το 2020 ώστε είτε υποχώρησαν στο χαμηλότερο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας των ενοικίων, όπου ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 15% είτε προσέγγισαν κατά πολύ το κλιμάκιο αυτό. Για τους λόγους αυτούς, καταγράφεται -στις περιπτώσεις αυτές- μείωση φόρου μεγαλύτερη σε ποσοστό από τη μείωση του συνολικού ετησίου εισοδήματος.

2 Μη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του 2020 που προέρχονται από ενοίκια. Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από ενοίκια άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίως πλήρωναν μέχρι και πέρυσι, για τα εισοδήματα που είχαν αποκτήσει μέχρι και το έτος 2019, ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2% - 10%. Ο λόγος είναι ότι τα συνολικά εισοδήματά τους από ενοίκια ή κι από άλλες πηγές αθροιστικά υπερέβαιναν κάθε χρόνο τα 12.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Φέτος, όμως, δεν θα πληρώσουν καθόλου ειδική εισφορά αλληλεγγύης τουλάχιστον για τα εισοδήματά τους από ενοίκια, ακόμη κι αν αυτά, παρά τη μείωση που υπέστησαν το 2020, παρέμειναν πάνω από τα 12.000 ευρώ. Κι αυτό διότι, όπως ήδη αναφέραμε, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν φέτος για τα εισοδήματα του 2020, όσα εισοδήματα δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις δεν θα επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ενδεικτικό του πόσο θα μειωθούν οι φόροι στα εισοδήματα από ενοίκια, κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου που εισέπραττε σταθερά κάθε μήνα καθαρό (φορολογητέο) ποσό ενοικίου 1.300 ευρώ το 2019 δήλωσε συνολικά στην εφορία το 2020, για το 2019, φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια συνολικού ύψους 15.600 ευρώ. Για το ποσό αυτό φορολογήθηκε ως εξής:

* 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ

* 3.600 ευρώ Χ 35% = 1.260 ευρώ

* 1.800 ευρώ + 1.260 ευρώ = 3.060 ευρώ.

Δηλαδή, ο φορολογούμενος αυτός πλήρωσε το 2020, για το καθαρό εισόδημα από ενοίκια του 2019, φόρο 3.060 ευρώ.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος αυτός, επειδή δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ επιβαρύνθηκε και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με 2,2% στο τμήμα του εισοδήματός του πάνω από το όριο των 12.000 ευρώ, ως εξής:

* 15.600 ευρώ - 12.000 ευρώ =3.600 ευρώ

* 3.600 ευρώ Χ 2,2% = 79,20.

Εν τέλει, το συνολικό ποσό των φόρων που πλήρωσε για τα ενοίκια του 2019 ανερχόταν σε 3.139,20 ευρώ (3.060 ευρώ φόρος εισοδήματος + 79,20 ευρώ ειδική εισφορά αλληλεγγύης).

Το 2020, το καθαρό ποσό μηνιαίου ενοικίου των 1.300 ευρώ μειώθηκε κατά 40% στους 8 από τους 12 συνολικά μήνες του έτους και διαμορφώθηκε στα 780 ευρώ, καθώς εφαρμόστηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα οικονομικής στήριξης ενοικιαστών που είναι επιχειρηματίες οι οποίοι επλήγησαν από τον κορονοϊό ή αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους λόγω του κορονοϊού κ.λπ.

Συνεπώς, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη μειώθηκε το 2020 κατά 26,67%, από τα 15.600 ευρώ στα 11.440 ευρώ [(1.300 ευρώ Χ 4 μήνες) + (780 ευρώ Χ 8 μήνες)]. Στο εισόδημα των 11.440 ευρώ του έτους 2020, το οποίο θα δηλωθεί φέτος από τον ιδιοκτήτη, αναλογεί πλέον φόρος εισοδήματος 1.716 ευρώ, ενώ δεν θα επιβληθεί καθόλου ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου, ο φορολογούμενος αυτός θα κληθεί να πληρώσει φέτος για τα ενοίκια του 2020 το ποσό των 1.716 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 45,33% σε σύγκριση με τα 3.139,20 ευρώ, που πλήρωσε για το εισόδημα του 2019 (φόρος εισοδήματος 3.060 ευρώ + ειδική εισφορά αλληλεγγύης 79,20 ευρώ).

Περισσότερα παραδείγματα, τα οποία αποτυπώνουν τις μειώσεις στους φόρους επί των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2020 από ενοίκια, περιλαμβάνονται στον αναλυτικό πίνακα που παραθέτουμε.


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα