Εκσυγχρονισμός των «εργαλείων» κατά της φοροδιαφυγής

Έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη - Ηλεκτρονικός κλοιός στις συναλλαγές - Προσυμπλήρωση δηλώσεων
Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021 22:05
UPD:22:07
INTIME NEWS/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από την έντυπη έκδοση

Έργα συνολικού ύψους 182,3 εκατ. ευρώ και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος της χώρας και τη δημιουργία φορολογικών εργαλείων πιο φιλικών για την ανάπτυξη περιλαμβάνει το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"».Στο σχέδιο έχουν ενταχθεί επενδύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που περιλαμβάνουν περαιτέρω ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών, εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, δράσεις για τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται η αναβάθμιση όλων των πληροφοριακών και ψηφιακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η εισαγωγή και η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τη διενέργεια έξυπνων διασταυρώσεων δεδομένων, τη διευκόλυνση του ψηφιακού ελέγχου των συναλλαγών και τη διενέργεια στοχευμένων και πιο αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων, η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, η επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ, η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των… λογιστηρίων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και η αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών για την αυτόματη προσυμπλήρωση των περισσότερων στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις.

Έργα και μεταρρυθμίσεις

Αναλυτικά, τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται είναι:

1) Αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση. Δρομολογείται η αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων), ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που διαθέτει και να διευκολυνθεί ο ψηφιακός έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών. Το έργο εκτιμάται ότι θα αυξήσει την οικειοθελή συμμόρφωση, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και θα συμβάλει στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα απαιτηθούν 6 εκατ. ευρώ.

2) Κωδικοποίηση & απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας. Κωδικοποίηση και απλούστευση του φορολογικού πλαισίου (κώδικας ΦΠΑ, κώδικας τελωνείων, νόμοι που αφορούν την έμμεση φορολόγηση, δασμοί κτλ.) με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ. Η δράση αυτή στοχεύει στη μείωση του διοικητικού βάρους και του κόστους συμμόρφωσης των φορολογούμενων, διευκολύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για την υλοποίηση αυτής της δράσης θα απαιτηθούν 2 εκατ. ευρώ.

3) Επιτάχυνση επιστροφών ΦΠΑ. Η πρόταση στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές με σκοπό την περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και τη μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση των επιστροφών του ΦΠΑ.

4) Ενίσχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μέτρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Απλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ, μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων (myData), ηλεκτρονικών τιμολογίων και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. H μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τον ελεγκτικό μηχανισμό, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προ-συμπλήρωση των δηλώσεων των φορολογούμενων. Για την εκτέλεση ορισμένων αναγκαίων έργων πληροφορικής προκειμένου να λειτουργήσουν οι εφαρμογές θα απαιτηθεί να διατεθούν 300.000 ευρώ.

5) Υπεραπόσβεση σε επενδύσεις πράσινης οικονομίας και ενέργειας. Ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και άλλες δράσεις της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση θα γίνει μέσω ειδικής φορολογικής μεταχείρισης (υποδιπλασιασμός του χρόνου απόσβεσης του παγίου ή διπλασιασμός του ποσοστού ετήσιας απόσβεσης) των επενδύσεων αυτών. Ο στόχος είναι η ταμειακή διευκόλυνση και η ενθάρρυνση των επενδύσεων αυτών και η αντίστοιχη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία

6) Καταπολέμηση λαθρεμπορίου. Διαμόρφωση νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) μέσα από τη δημιουργία ενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονης υποδομής εντοπισμού εμπορευμάτων και ηλεκτρονική παρακολούθηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Το έργο θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό.

7) Καθολική διασύνδεση ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μεταρρύθμιση διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των POS, αλλά και των τιμολογήσεων εν γένει με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, με θέσπιση κινήτρων για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις και στην προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Το έργο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή.

8) Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών. Σχεδιάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται:

(α) ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (TAXIS, TAXISnet, ELENXIS) και η ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών,

(β) η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης μέσω ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, και

(γ) η αναβάθμιση του εργασιακού, οργανωτικού και υλικοτεχνικού πλαισίου των υπαλλήλων. Στόχος η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους στη συλλογή των φόρων και η φιλικότερη προς τον πολίτη πρόσβαση στα συστήματα της ΑΑΔΕ. Η συνολική δαπάνη για τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης θα ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ.

 


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα