Κατατέθηκε τροπολογία για μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε Λέρο- Λέσβο- Κω- Σάμο- Χίο

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 13:14
UPD:13:30
INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» τροποποιούνται οι ισχύουσες σχετικά με το καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα μνημονευόμενα νησιά (άρθρο 21 παρ.4 του Ν.2859/2000)

Ειδικότερα:

Επιτρέπεται, εφεξής, από 1-7-2021, χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξάρτητα των πληθυσμιακών κριτηρίων, η μείωση, με υπουργική απόφαση, των συντελεστών του Φ.Π.Α., κατά 30%, για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και, δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών [άρθρο 8 παρ.4 του ν.4375/2016 (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας κ.α,)], (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται για ένα εξάμηνο η σχετική μείωση Φ.Π.Α λήγει στις 30.6.2021 με βάση τον ετήσιο αριθμό φιλοξενουμένων, προϋπόθεση, η οποία εφεξής καταργείται).

Η πρααναφερόμενη αποφαση ανακαλείται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την οπό την παύση λειτουργίας κέντρου ή δομής, κατά τα προαναφερόμενα.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας ΕΔΩ


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα