Ακίνητη Περιουσία

  Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
 • 14:56
  Τέλη χαρτοσήμου για μισθώσεις Airbnb

  Τέλη χαρτοσήμου για μισθώσεις Airbnb

  Η αρχική συμφωνία μίσθωσης που συνάπτουν οι «διαχειριστές ακινήτων» με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να τα διαθέσουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας ...

  Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018
 • 10:28
  Αλλάζουν 17 φόροι ακινήτων στο 58% της χώρας

  Αλλάζουν 17 φόροι ακινήτων στο 58% της χώρας

  Μεταβολές σε 17 φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας θα προκαλέσει από ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »