Φορολογικά Θέματα

    Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
  • 08:42
    Φοροεκτιμήσεις

    Φοροεκτιμήσεις

    Παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2021 η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »