Φορολογικά Θέματα

  Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
 • 08:57
  Νέες οδηγίες για δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ

  Νέες οδηγίες για δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ

  Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχει προθεσμία να την υποβάλλει μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από ...

  Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
 • 09:49
  Οι ευθύνες του διαχειριστή της ΙΚΕ

  Οι ευθύνες του διαχειριστή της ΙΚΕ

  Μετά την εισαγωγή του εταιρικού τύπου της ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) με τον ν. 4072/2012, πολλοί επιχειρηματίες έχουν επιλέξει αυτή ...

  Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021
 • 09:50
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να εκπίπτει η δαπάνη που αφορά κάποιο ταξίδι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η δαπάνη ήταν πράγματι επαγγελματική και ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »