Φορολογικά Θέματα

  Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022
 • 09:16
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όταν έπειτα από μία δικαστική διαμάχη εκδίδεται μία απόφαση που επιδικάζει ποσό αποζημίωσης στον έναν διάδικο, τότε το ποσό αυτό, ...

  Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021
 • 08:33
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου ...

 • 06:59
  Ο «λογαριασμός» των φετινών φόρων

  Ο «λογαριασμός» των φετινών φόρων

  Η κρίση της πανδημίας, στη δίνη της οποίας βρίσκεται η χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, επηρέασε αναμφισβήτητα τη ...

  Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021
 • 17:04
  Στο όριο της παραγραφής χιλιάδες φορο-υποθέσεις

  Στο όριο της παραγραφής χιλιάδες φορο-υποθέσεις

  «Τίτλοι τέλους» πέφτουν για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις του 2015, καθώς από σήμερα θεωρούνται τυπικά ότι έχουν παραγραφεί, αφού ο ...

 • 08:39
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσαύξηση των λογιστικών διαφορών που προέκυψε από τη διαδικασία της περαίωσης και για την οποία καταβλήθηκε ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »