Ευρωεκλογές: Στις 6 Ιουνίου 2009 η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων εξωτερικού

Εγκύκλιοι ΥΠΕΣ για την προετοιμασία ελληνικών διπλωματικών αρχών
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008 16:30
UPD:16:54
A- A A+

Δύο εγκυκλίους που αφορούν στην προετοιμασία των ελληνικών διπλωματικών αρχών για τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 και τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών της χώρας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την ψηφοφορία στο εξωτερικό, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος.

Στην πρώτη εγκύκλιο σημειώνεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1427/84, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις που έχουν οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές σχετικά με την προπαρασκευή και διενέργεια της ψηφοφορίας αυτής, αναφέρονται:

α) Στην ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στην περιφέρειά τους για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο κράτος - μέλος που κατοικούν.

Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης, θεωρείται απαραίτητη η συμβολή όλων των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών του εξωτερικού και ειδικότερα των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, καθώς και των Ελληνικών Κοινοτήτων και Συλλόγων.

β) Στην παραλαβή και αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, των δηλώσεων των εκλογέων που επιθυμούν να ψηφίσουν στο κράτος – μέλος που διαμένουν, βάσει των οποίων θα περιληφθούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που θα καταρτιστούν για το σκοπό αυτό (από το ΥΠ.ΕΣ).

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι κατά τις ευρωεκλογές του 2004 ακολουθήθηκε για πρώτη φορά νέα διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ. για την εγγραφή αυτών των Ελλήνων εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, η οποία θα ισχύσει και στις προσεχείς ευρωεκλογές.

γ) Στην εξεύρεση κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα ψηφοφορίας.

δ) Στο διορισμό, μετά από δημόσια κλήρωση, των τριών μελών της κάθε εφορευτικής επιτροπής για τα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στην περιφέρειά τους. Τα μέλη αυτά, θα προέρχονται από εγγεγραμμένους εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Οπως διευκρινίζεται, οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, θα διοριστούν με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση από το Α’Τμήμα του Αρείου Πάγου.

ε) Στη συνεργασία τους με τους επόπτες εκλογών και στη συνδρομή και διευκόλυνση του έργου τους. Οι επόπτες εκλογών, ως ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί, θα διοριστούν με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου και θα έχουν τη γενική εποπτεία της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, στην περιφέρεια κάθε πρεσβείας και προξενείου.

στ) Στην προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων για την ψηφοφορία.

ζ) Στον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών με την κάλπη, τα αναγκαία έπιπλα, καθώς και το εκλογικό υλικό.

η) Στην έκδοση και δημοσίευση του προγράμματος της εκλογής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της πρεσβείας ή του προξενείου και σε όλα τα καταστήματα ψηφοφορίας.

θ) Στην παραλαβή, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, σημειώματος από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, στο οποίο θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο οικείο εκλογικό τμήμα για την άμεση σχετική ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.΄

Στη δεύτερη εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι οι εκλογείς πρέπει να πληροφορηθούν έγκαιρα για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους έγγραφα την ημέρα των εκλογών.

Ειδικότερα:

Ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό

Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 2009. Κατά την ψηφοφορία, οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Ψηφοφορία ναυτικών

Επισημαίνεται ότι οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το ναυτικό τους φυλλάδιο. Για το θέμα αυτό, θα ενημερωθείτε με άλλο σχετικό έγγραφό μας.

Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο διαμονής τους, οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει:

α) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητος του Ελληνικού Κράτους.

β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό.

γ) Να υποβάλουν δήλωση στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή (στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Οι δηλώσεις αυτές, μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Με βάση τη δήλωσή τους αυτή, θα περιληφθούν από το ΥΠ.ΕΣ. σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα σας κοινοποιηθεί.

Διαδικασίες συμπλήρωσης, επεξεργασίας και αποστολής δηλώσεων Ελλήνων πολιτών κατοίκων της Ε.Ε.

Η διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης μέσω του διαδικτύου (site ΥΠΕΣ) θα ισχύσει και για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Ο υπάλληλος της διπλωματικής αρχής μέσω Η/Υ που έχει σύνδεση με το διαδίκτυο, επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ (www.ypes.gr).

2. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής αναζητεί την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος, δίνοντας τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία.

3. Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρεί τα στοιχεία της διεύθυνσής του (πόλη, οδό, αριθμό, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγει την πόλη ψηφοφορίας από προκαθορισμένη λίστα.

4. Εκτυπώνει τη δήλωση εις τριπλούν μέσω του συστήματος.

5. Το ένα αντίγραφο δίδεται στον ενδιαφερόμενο, ενώ στα λοιπά δύο αντίγραφα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

6. Το προξενείο πρωτοκολλεί τις υποβαλλόμενες δηλώσεις και αποστέλλει το ένα αντίγραφο (με συνημμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου) στη Διεύθυνση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ του ΥΠ.ΕΣ.

7. Η ΔΜΗΕΣ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των λοιπών διαδικασιών που έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την εκτύπωση των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων κατοίκων της Ε.Ε και την αποστολή τους στις οικείες διπλωματικές αρχές.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω Η/Υ στο διαδίκτυο και έναν εκτυπωτή στη διάθεσή τους, μπορούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν τη δήλωσή τους με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω και στη συνέχεια να υποβάλλουν τα αντίγραφα αυτής στην οικεία διπλωματική αρχή.

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή