Ευρωεκλογές: Εως 28/2 η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Για τους πολίτες της Ε.Ε. που διαμένουν στη χώρα μας
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008 11:09
UPD:11:16
A- A A+

Στις 28 Φεβρουαρίου 2009 λήγει η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τους ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα, εν όψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ που εστάλη προς τους δημάρχους και τους προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και προς τους υπεύθυνους των Δημοτολογίων των Δήμων και των Κοινοτήτων όλης της χώρας, εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουνίου 2009, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι παρέχεται και στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 93/109/ΕΚ, όπως αυτή ειδικότερα ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν.2196/1994, οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., έχουν το δικαίωμα κατά τις ευρωεκλογές να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής, είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν μπορούν να ψηφίσουν όμως περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές.

Στην περίπτωση που οι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Όσοι όμως από τους πολίτες της Ένωσης επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του τόπου διαμονής τους.

Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο ή κοινότητα του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής. Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2009.

Η αίτηση διατίθεται τόσο στο αρχείο των ειδικών εκλογικών καταλόγων του προγράμματος εκλογικών καταλόγων που διαχειρίζονται οι ΟΤΑ, όσο και σε έντυπη μορφή. Τα στοιχεία των πολιτών της Ένωσης αποστέλλονται στο ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων.

Περαιτέρω και ενόψει των ευρωεκλογών, τα στοιχεία τους αποστέλλονται με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ. και στο κράτος μέλος καταγωγής, προκειμένου να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα και στη χώρα τους και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας (άρθρο 13 Οδηγίας 93/109/ΕΚ).

Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :

Ø Η αναγραφή της ιθαγένειας και των λοιπών στοιχείων που προκύπτουν από το ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας είναι υποχρεωτική.

Ø Δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κοινοτικοί πολίτες, των οποίων τα στοιχεία (και ιδίως η ιθαγένεια) που θα αποστέλλονται στο υπουργείο θα είναι ελλιπή.

Ø Ο προσωπικός αριθμός PIN θα συμπληρώνεται μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος καταγωγής.

Ø Στην περίπτωση που κάποια από τα πεδία της αίτησης (εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία εγγραφής στο κράτος μέλος καταγωγής, δηλ. νομός, δήμος και δημοτικό διαμέρισμα) δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθούν επειδή δεν γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα σχετικά στοιχεία, αυτά θα παραμένουν κενά.

Ø Όπου διαπιστώνεται δυσκολία, να συνδράμουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι τους ενδιαφερόμενους κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή