Υπουργείο Πολιτισμού

    Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021
  • 14:25
    2022: Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη

    2022: Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη

    Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακήρυξε το 2022 ως «Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »