Υπουργείο Πολιτισμού

    Κυριακή, 02 Ιανουαρίου 2022
  • 13:52
    2022: Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη

    2022: Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη

    Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τιμά το έργο και την προσωπικότητα του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με μία σειρά εκδηλώσεων στην Ελλάδα ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »