Υπουργείο Πολιτισμού

    Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
  • 15:16
    ΣΕΑ: Για το άνοιγμα των χώρων πολιτισμού

    ΣΕΑ: Για το άνοιγμα των χώρων πολιτισμού

    Να προγραμματιστεί το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων και των δημόσιων Μουσείων, με όλα τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα (λ.χ. μέγιστο αριθμό ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »