Υπουργείο Πολιτισμού

    Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
  • 13:23
    Το μυστήριο με τα αινιγματικά «δρακόσπιτα» της Εύβοιας

    Το μυστήριο με τα αινιγματικά «δρακόσπιτα» της Εύβοιας

    Τα «δρακόσπιτα» της Εύβοιας, κατασκευασμένα από τετραγωνικούς λιθόπλινθους χωρίς συνδετικό υλικό, κατασκευές που κατά την ύστερη αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκαν ως ποιμνιοστάσια, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »